Konferencja Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa II


MINIONA -

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

scroll down for english 

Radioznawcze Koło Naukowe działające w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji UŁ zaprasza do udziału w drugiej edycji konferencji naukowej „Słowo, dźwięk, cisza. Sztuka audialna i radiowa: VOL. II”.
Podczas tej edycji chcielibyśmy ponownie otworzyć studencko-doktorancką dyskujsę na temat sztuki radia i sztuki w radiu. Artystyczne gatunku radiowe, podcasty słuchowiskowe i eksperymentalne, kreatywne użycie dźwięku i wartościowe zastosowanie ciszy – te i wiele innych aspektów związanych ze sztuką audialną i radiową stanowią bazę naszych badań i rozważań podczas konferencji.

Zapraszamy studentów i doktorantów zajmujących się takimi dziedzinami, jak: dziennikarstwo, medioznawstwo, filmoznawstwo, muzykologia, kulturoznawstwo.

Proponowane zagadnienia:

Słuchowisko w Polsce i na świecie
Reportaż radiowy – historia, tematyka, struktura i narracja
Eksperymentalne formy radiowe
Sztuka audialna w Internecie i dawnych formach zapisu
Podcasting
Radio w ujęciu innych mediów

Radio i dźwięk w literaturze, filmie i sztukach wizualnych
Radio w przyszłości: rozwój, wyzwania, perspektywy

Udział w konferencji jest bezpłatny, przyjmujemy zgłoszenia w języku polskim i angielskim.
Maksymalny czas wystąpienia: 20 minut.

Formularz zgłoszeniowy (z abstraktem do 250 słów) można wysyłać na adres mailowy: radioznawcy@gmail.com


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 marca 2018 roku.


UNIVERSTITY OF LODZ / PHILOLOGICAL DEPARTMENT
• REGISTRATION DUE DATE : 18th March 2018
• FREE ENTRY / EVENT
CONFERENCE ESSENTIAL DETAILS

Audio Broadcasting Students Research Circle operated in Journalism & Communication faculty of University of Lodz invites everyone to take part in second edition of scientific conference „Word, Sound, Silence. Audio Art and Radio Art. VOL. II”.
During this particular edition we would like to re-open students and postgraduates discussion about Radio Art and Art in audio broadcasting.

Artistic audio genres, radio play podcasts, experimental and creative usage of sound, valuable deployment of silence and more audio art connected aspects - those are the main subjects of our researches and deliberating during the conference.

We invite students and postgraduate students of particular subjects: journalism, communication, film studies, media studies, musicology and cultural studies to join us!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/946734322156024/

Aktualizacja:  2018-03-17