Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Tradycja i jej współczesne wymiary


MINIONA -

Warszawa
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Tradycja i jej współczesne wymiary
Warszawa, 5 czerwca 2018 r.
 


Szanowni Państwo!

Ideą organizowanej konferencji naukowej jest pochylenie się nad kwestią tradycji i jej wymiarów we współczesnym społeczeństwie. W dobie postępującej globalizacji, rozwoju technicznego i technologicznego szczególne ważna jest dyskusja na temat miejsca tradycji oraz jej postrzegania we współczesnej rzeczywistości. Wobec dokonujących się we współczesnym świecie zmian szczególnie istotne wydaje się pytanie o różne oblicza tradycji, jej trwałość i modyfikacje, jakim jest nieustannie poddawana. W duchu myśli humanistycznej, szczególnie w obszarze antropologii i socjologii tradycja rozumiana jest jako przekaz, proces przenoszenia z pokolenia na pokolenie wartości, przekonań, wiedzy i umiejętności. Pytamy więc o sposób interpretacji tradycji jej status oraz funkcjonalizacje, jakim podlega w życiu publicznym, społeczności lokalnych, dyskursach medialnych i w kulturze popularnej (folkloryzm). Nowe odczytywanie tradycji jest istotnym wyznacznikiem badawczym dla interdyscyplinarnie pojmowanej humanistyki łączącej różne perspektywy naukowe. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników prac naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich, zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz wskazania obszarów wykorzystania tradycji i kultury w społeczności lokalnej. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących pokrewne dziedziny nauki, a także zainteresowanych poruszaną problematyką.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy:
• Pracowników naukowych
• Doktorantów i studentów kierunków humanistycznych i społecznych
• Przedstawicieli instytucji kultury
• Praktyków zainteresowanych zagadnieniami prezentowanymi podczas Konferencji

Zachęcamy uczestników do pochylenia się nad następującymi kwestiami:
• Niematerialne dziedzictwo kulturowe
• Historia polskiej myśli pedagogicznej i edukacji
• Folklor, folkloryzm, folk
• Pamięć i dziedzictwo
• Sztuka ludowa
• Digitalizacja i udostępnianie zasobów kultury
• Tradycja a religia
• Przekazywanie tradycji w instytucjach oświatowych
• Tradycja a nowoczesność

Każdy z uczestników może prezentować swoje osiągnięcia w formie:
• Wystąpienia ustnego i/lub
• Rozdziału w monografii naukowej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencja Naukowej – Tradycja i jej
współczesne wymiary.

Rejestracja trwa do 18 maja 2018 r.


Więcej informacji na stronach:

www.konferencja-tradycja.pl


Kontakt:

kontakt@konferencja-tradycja.pl
+48 733 933 083


Źródło:  http://www.konferencja-tradycja.pl/

Aktualizacja:  2018-04-28