III Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów "W kręgu myśli Paracelsusa"


MINIONA -

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!

Toksykologiczne Koło Naukowe, Doktoranci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM oraz Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w III edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów W kręgu myśli Paracelsusa, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2018 r. w budynku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy ul. Medycznej 9 w Krakowie.    

Konferencja W kręgu myśli Paracelsusa to coroczne wydarzenie cieszące się ogromnym zainteresowaniem, łączące Studentów Farmacji, Medycyny, Biologii i nauk pokrewnych. W tym roku, po raz pierwszy w programie Konferencji pojawią się sesje dla Doktorantów.

III edycji Konferencji przyświeca hasło: Non sola dosis, czyli o zagadnieniu dawki we współczesnej toksykologii i toksykokinetyce. Po raz kolejny wydarzenie to będzie wspaniałą okazją do przedstawienia wyników swoich badań, nawiązania naukowych znajomości, poszerzenia swojej wiedzy o najnowsze doniesienia naukowe związane z toksykologią, a także rozwinięcia umiejętności autoprezentacji. Ponadto Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość wysłuchania interesujących wykładów wygłoszonych przez wybitne postaci świata nauki, m.in.: Prof. dr hab. Wojciecha Piekoszewskiego oraz dr hab. Ryszarda Gryglewskiego, Prof. UJ.

Zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny
III Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych i Doktorantów
W kręgu myśli Paracelsusa    


Źródło:  http://www.farmacja.cm.uj.edu.pl/ogloszenia

Aktualizacja:  2018-03-20 12:20:50