VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego "Morskie planowanie przestrzenne"


MINIONA -

Wydział Prawa i Administracji UG
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzenne” organizowana przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

VII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego „Morskie planowanie przestrzennejest poświęcona zagadnieniom, które mają istotne znaczenie w zakresie opracowania i stosowania w praktyce instrumentów morskiego planowania przestrzennego dla zrównoważonego zarządzania morzem, w tym przede wszystkim: zasadom morskiego planowania przestrzennego, planom zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, obowiązkom organów administracji publicznej, wzmacnianiu współpracy między sektorami w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Punktem wyjścia do dyskusji o morskim planowaniu przestrzennym jest model zarządzania działalnością człowieka na morzu zapewniający osiągnięcie celów ekologicznych, gospodarczych i społecznych. W trakcie konferencji w układzie trzech paneli zostaną poruszone wybrane zagadnienia dotyczące prawnych, politycznych oraz społeczno-gospodarczych aspektów morskiego planowania przestrzennego, a także racjonalnego wykorzystywania przestrzeni morskiej.

Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie ponownie panel dla młodych naukowców, który odbędzie się dzień wcześniej – tj. 11 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga natomiast wcześniejszej rejestracji. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, dostępne są na stronie internetowej konferencji pod adresem: www.prawo-morskie.pl.


Źródło:  http://www.prawo-morskie.pl

Aktualizacja:  2018-03-20 19:12:34