Wojna od kuchni – kultura kulinarna, aprowizacja i używki w dziejach wojska i wojen


MINIONA -

Zamek Królewski w Niepołomicach
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Żołnierze maszerują na żołądkach” – głosi znane powiedzenie, przypisywane Napoleonowi Bonapartemu. Bez wątpienia aprowizacja stanowi zasadniczy aspekt konfliktów zbrojnych, niejednokrotnie decydujący wręcz o sukcesie lub klęsce. Mimo tego problemy wyżywienia i kultury kulinarnej pozostają często na marginesie zainteresowań historii wojskowości. Chcielibyśmy więc uczynić owo zagadnienie tematem przewodnim VII edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej, poświęconej nietradycyjnym perspektywom historii wojskowości oraz badań nad konfliktami zbrojnymi (tzw. nowej historii wojskowości). Odbędzie się ona w zamku królewskim w Niepołomicach w ramach „Pól Chwały” – największego w Polsce dorocznego zlotu sympatyków historii wojskowości, w tym grup rekonstrukcyjnych. Organizatorami konferencji są: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz fundacja „Pola Chwały”.

Pragnęlibyśmy, aby konferencyjne referaty były w stanie uchwycić relację między kulturą kulinarną, a historią wojskowości, uwzględniając przede wszystkim perspektywę ludzkiego doświadczenia. Przez tę optykę chcielibyśmy spojrzeć nie tylko problemy związane z aprowizacją oddziałów w trakcie wojny i pokoju, ale także na funkcjonowanie kuchni polowych i garnizonowych, wojskową dietę, jej uwarunkowania i wpływ na zachowanie żołnierzy oraz wykorzystanie różnorakich używek, łącznie z substancjami psychoaktywnymi. Chcemy też zastanowić się nad zagadnieniami związanymi z wyżywieniem ludności cywilnej na obszarach prowadzonych działań wojennych oraz rolą, jaką kwestie wyżywienia odgrywały w strategii i taktyce. W obszar zainteresowania konferencji wchodzi również kwestia wpływu zbiorowych przekonań dotyczących jedzenia i używek na funkcjonowanie armii i życie żołnierza, a także relacja odwrotna, tj. długotrwały wpływ wojen na kulturę kulinarną ludności cywilnej.

Główną ideą kolejnych edycji konferencji, organizowanych w Niepołomicach jest zawsze przekrojowy charakter (dążenie do obejmowania wszystkich epok historycznych, od antyku aż po wiek XX) oraz interdyscyplinarne podejście. Interesuje nas więc zarówno perspektywa historii wojskowości jak też bardziej społeczna, ekonomiczna, kulturowa czy właściwa naukom medycznym. Dlatego też do udziału w konferencji zapraszamy historyków, antropologów, archeologów jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Zgłoszenia do udziału w konferencji zawierające temat wystąpienia oraz abstrakt (200-400 słów) prosimy wysłać do 7 maja 2018 r. na adres mailowy: konferencja.polachwaly@gmail.com. Do końca maja prześlemy informację o przyjęciu zgłoszeń. Autorów zaakceptowanych propozycji będziemy prosić o przysłanie roboczej wersji tekstu do 10 września 2018 r. Długość wystąpienia w trakcie konferencji nie powinna przekraczać 20 minut. Organizatorzy konferencji zapewniają referentom noclegi. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej.


Aktualizacja:  2018-03-21 15:04:34