Człowiek i społeczeństwo w klasycznych źródłach judaizmu, chrześcijaństwa i islamu


MINIONA -

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

To kolejna konferencja organizowana przez Zakład Badań nad Tekstami Kulturowymi WSTH w Podkowie Leśnej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy więc przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych: filologii klasycznej, historii starożytnej, religioznawstwa, teologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, archeologii, antropologii, socjologii, psychologii. Zachęcamy także do prezentacji niepublikowanych dotychczas wyników badań własnych (w pracach mgr, dr, projektach, grantach, itp.)

Proponowana tematyka obejmować będzie następujące zagadnienia:
- jednostka a wspólnota,
- my i oni: swoi, obcy i niewierni,
- radykalizm, tolerancja, wykluczenie,
- kolektywne i indywidualne poczucie odpowiedzialności,
- problem natury ludzkiej (wolna wola, sumienie, serce),
- między dobrem a złem: dylematy etyczne,
- człowiek a wspólnota w późniejszej recepcji Biblii / Koranu,
- teorie i metody współczesnej egzegezy i interpretacji źródeł,
- hermeneutyka teologiczna, hermeneutyka filozoficzna.

Oryginalne materiały, przyjęte do druku, zostaną opublikowane na przełomie 2018/2019 r. (monografia recenzowana, punktowana, nr. ISBN).


Terminarz:
- tytuł i abstrakt w jęz. polskim (max. 350 słów), dane o autorze (stopień, nazwa jednostki naukowej) należy przesłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres: konferencja.wsth@gmail.com
- decyzja o przyjęciu zgłoszonych referatów zostanie podjęta 4 maja 2018 r.


Źródło:  http://www.wsth.pl/event/konferencja-czlowiek-i-spoleczenstwo-w-klasycznych-zrodlach-judaizmu-chrzescijanstwa-i-islamu

Aktualizacja:  2018-03-22