II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Słowiańskie szaleństwa i wariacje"


MINIONA -

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna”

serdecznie zaprasza doktorantów i studentów do udziału w:

II MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Słowiańskie szaleństwa i wariacje

 

TERMIN: 25 maja 2018 r.

MIEJSCE: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, 80-312 Gdańsk.

JĘZYK KONFERENCJI: wszystkie języki słowiańskie.

ZGŁOSZENIA: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem https://kreatywniug.wordpress.com/formularz-zgloszeniowy/ do 19 kwietnia 2018 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA: 150 zł (35 euro) płatne na konto do 30 kwietnia 2018 r.

 

Na punkcie czego Słowianie mają bzika? Jakie rzeczy robimy „na wariata”? A może w tym szaleństwie jest metoda? Na te i inne pytania chcielibyśmy wspólnie z Państwem odpowiedzieć podczas interdyscyplinarnej konferencji „Słowiańskie szaleństwa i wariacje”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na oryginalność i zróżnicowanie kultur słowiańskich oraz stworzenie miejsca dyskusji i wymiany myśli między badaczami interesującymi się Słowiańszczyzną.

Proponujemy następujące obszary tematyczne: motyw szaleństwa w literaturze, nietypowe metodologie badawcze, słowiański geniusz i wizjonerstwo, nowe interpretacje i wariacje na temat tekstów kultury, oryginalność językowa, niespodziewane i niecodzienne zjawiska w sztuce, słowiańskie obsesje i inspiracje.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji tematów wykraczających poza wymienione zagadnienia, które mają jedynie wyznaczyć ramowy kierunek refleksji nad związkiem szaleństwa ze Słowiańszczyzną.

Organizatorzy zapewniają możliwość publikacji w recenzowanym tomie pokonferencyjnym.

 

Opiekun naukowy konferencji: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak


Źródło:  http://www.kreatywniug.wordpress.com

Aktualizacja:  2018-03-22