Konferencja Socjalno-Humanitarne WYZWANIA ROKU 2018


MINIONA -

Lwów
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo!

 Informujemy Państwo o tym, że we Lwowie 09 czerwca 2018 roku odbędzie się IX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja NANR „Socjalno-Humanitarne Wyzwania Roku 2018 ” (SoHu-2018). Zapraszamy  naukowców, specjalistów, przedsiębiorców do udziału w konferencji, która odbędzie się w formie zaocznej. Przysłane przez uczestników i zaakceptowane tezy, artykuły, wyniki badań będą opublikowane w wydaniu  „Wyzwania naukowe” (ISSN 2411-3506)

SoHu-2018 jest próbą rozszerzenia horyzontów myślenia przy pomocy podejścia interdyscyplinarnego, zjednoczenie wiedzy naukowców i praktykujących specjalistów, które kierują swój wysiłek na poszukiwanie odpowiedzi i przeprowadzenia badań w dziedzinach nauk humanitarnych. W ten sposób odkrywają się nowe możliwości naukowego dialogu, rozpatrywane są ważne pytania i hipotezy, analiza z fragmentarnej zostaje kompleksową, podwyższa się jakość badań oraz implementacyjność wyników oraz rekomendacji.

Tematyka konferencji:

▶ Architektura i wzornictwo

▶ Dziennikarstwo, teoria informacji

▶ Kultura i sztuka

▶ Pedagogika

▶ Edukacja

▶ Psychologia

▶ Socjologia

▶ Zarządzanie i administrowanie

▶ Ekonomia i przedsiębiorczość

▶ Prawo i relacji międzynarodowe

▶ Politologia

▶ Filozofia

Wydanie „Wyzwania Roku 2018”, zawierające tezy/artykuły uczestników konferencji, będzie dostarczone pocztą w terminie do 30 lipca 2018 roku.

Języki robocze SoHu:

Polski Angielski    Ukraiński Rosyjski

więcej informacji: http://lawcraft.com.ua/blog/conference-social-humanitarian-challenges-2018-sohu/?lang=pl#more-781


Źródło:  http://nana.org

Aktualizacja:  2018-03-23 16:26:50