Kultura żydowska - dawniej i dziś


MINIONA -

Instytut Kultury Europejskiej UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zakład Kultury Judaizmu Europejskiego przy Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową zatytułowaną „Kultura żydowska – dawniej i dziś”. Obrady nasze pragniemy poświęcić szeroko rozumianej kulturze żydowskiej (religia, literatura, sztuka, myśl filozoficzna i teologiczna, przemiany obyczajowe i polityczne), w tym także jej wpływie na kulturę europejską, której niejednolity fenomen zdaje się podlegać rozmaitym próbom (re)definicji. Interesować nas będą historyczne oraz współczesne ujęcia tytułowego zagadnienia, a interdyscyplinarny charakter konferencji umożliwi naświetlić go z różnych, nierzadko odmiennych perspektyw badawczych. Do udziału w konferencji zapraszamy więc przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych zajmujących się niniejszą problematyką, zwłaszcza zaś filozofów, teologów, kulturoznawców, socjologów, historyków i filologów.

Słowa kluczowe konferencji: judaizm, europejskość, chrześcijaństwo, kultura, literatura, sztuka, filozofia, teologia, religia, socjologia, polityka, historia, antropologia, przemiany obyczajowe, Holocaust, człowiek, Bóg, dialog międzykulturowy i międzyreligijny.

Zgłoszenia, terminy, płatności:
- koszt czynnego uczestnictwa w konferencji: 40 zł
- prosimy o nadsyłanie abstraktów o długości do 1200 znaków ze spacjami do dnia 4 maja 2018 roku na adres kultura.zydowska@onet.pl
- możliwość wykupienia noclegu: 50 zł
- informacja o kwalifikacji abstraktów zostanie przesłana do 11 maja 2018 r. 

Serdecznie zapraszamy!


Aktualizacja:  2018-03-28 17:37:47