Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawa człowieka na tle prawa międzynarodowego"


MINIONA -

Auditorium Maximum
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Studencko – Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UKSW działające przy Wydziale Prawa i Administracji UKSW ma zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawa człowieka na tle prawa międzynarodowego”.

Celem konferencji jest ocena przestrzegania praw człowieka przez podmioty prawa międzynarodowego oraz skuteczności organizacji międzynarodowych w zwalczeniu tych naruszeń. Pragniemy także zachęcić Państwa do wysuwania wniosków de lege ferenda co do rozwoju praw człowieka w prawie międzynarodowym, a także możliwości ich efektywniejszej ochrony.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z ochroną praw człowieka przez podmioty prawa międzynarodowego, a w szczególności z oceną skuteczności międzynarodowych gwarancji praw człowieka, jak i wysunięciem wniosków de lege ferenda. Zachęcamy do oceny zakresu działalności i skuteczności ochrony praw człowieka przez instytucje prawa międzynarodowego stojące na straży praw człowieka. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kwestię odpowiedzialności międzynarodowej w związku z naruszeniem praw człowieka przez podmioty prawa międzynarodowego, jak i ocenę skuteczności środków jakie mogą zostać podjęte wobec tych naruszeń przez podmioty prawa międzynarodowego. Kolejną istotną kwestią wartą omówienia jest hierarchia praw człowieka w prawie międzynarodowym - zwrócenie szczególnej uwagi na ważenie poszczególnych praw przynależnych człowiekowi. Zachęcamy również do poruszenia tematu związanego z wpływem prawa międzynarodowego na rozwój praw człowieka, a także na ich przestrzeganie przez podmioty prawa międzynarodowego w krajowych porządkach prawnych.

Wyniki zostały opublikowane 9 maja 2018 r. na stronie internetowej wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/408287389583723/

Program konferencji:

9:00 – 10:00 - Rejestracja uczestników

Panel I:

10:00 – 10:20 - Otwarcie Konferencji Prof. dr hab. Cezary Mik

10:20 – 10:35 - Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości

10:35 – 10:45 - Paulina Kędziorek (UKSW) „Uprowadzenie rodzicielskie w świetle obowiązującego prawa”

10:45 – 11:00 – mgr Ewa Epa (UMK) "System kontroli wykonywania zobowiązań w Konwencji Praw Dziecka"

11:00 – 11:15 - Agnieszka Wójcik (UW) "Ochrona dzieci przed uczestnictwem w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego."

11:15 – 11: 30 – mgr Agata Tarnacka (UKSW) "Uniwersalizm Praw Człowieka wobec kulturowego imperializmu."

11:30– 11:45 - Michalina Miązek (UŁ) "Zagadnienie systemów ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym."

11:45 – 11:55 – Przerwa kawowa

Panel II:

11:55 – 12:10 – Rafał Sikora (UŁ) "Ekstraterytorialność praw człowieka a opinia doradcza Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka z 15 listopada 2017 r."

12:10 – 12:25 - Kamil Słomiński (UW) "Doktryna "American exceptionalism" a ewolucja podejścia Stanów Zjednoczonych Ameryki do współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony praw człowieka."

12:25 – 12:40 – mgr Piotr Sieniawski (UKSW) "Prawo do samostanowienia zewnętrznego jako odpowiedź na rażące naruszenia praw człowieka."

12:40 – 12:55 - Zuzanna Buszman (UW) "Pomoc humanitarna a suwerenność państwowa w świetle współczesnych konfliktów zbrojnych."

12:55 – 13:10 – mgr Ewa Górska (UJ) "Prawa człowieka i prawo humanitarne a pojęcie skuteczności prawa: przykład okupowanych Terytoriów Palestyny."

13:10 – 13:50 – Przerwa obiadowa

Panel III:

13.50 – 14:05 - mgr Agata Hulak (UWr) "Prawa skazanych - refleksje na tle wzorcowych reguł minimalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących postępowania z więźniami."

14.05 – 14:20 – mgr Mateusz Lewandowski (KUL) "Europejskie standardy traktowania więźniów "niebezpiecznych".

14:20 – 14:35 - Piotr Brzostek (UW) "Prywatne firmy wojskowe a ochrona praw człowieka"

14:35 – 14:50 – mgr Aleksandra Śliwoska (UKSW) "Ochrona praw człowieka w kontekście użytkowania bezzałogowych statków powietrznych."

14:50 – 15:05 – mgr Paweł Stefanek (UW) "Prawo do azylu w prawie międzynarodowym."

15:05 – 15:20 - Karolina Więcek i Katarzyna Walaszek (UMCS) "Handel ludźmi - przeciwdziałanie -aspekty prawne."

15:20 – 15:35 - Małgorzata Szwed (UMCS) "Prawo do prywatności w erze cyfrowej w świetle prawa międzynarodowego. Postulaty de lege lata i de lege ferenda."

15:35 – 15:50 – Przerwa kawowa

Panel IV:

15.50-16.05 – mgr Justyna Adamczyk (UwB) "Korporacje transnarodowe a naruszenia praw człowieka. Rozważania na tle prawa międzynarodowego."

16:05 – 16:20 – mgr Cezary Pachnik (UwB) "Prawo WTO a prawa człowieka - rola praw człowieka w międzynarodowym prawie handlowym."

16:20 – 16:35 - mgr Justyna Pierewoj (UwB) "Prawo do zdrowia a koncepcja prawa do bezpiecznego rynku farmaceutycznego- w świetle działalności Światowej Organizacji Zdrowia."

16:35 – 16:50 – mgr Aleksandra Płatek (UJ) "Przestępna działalność dziennikarza a granice zawodowej tajemnicy dziennikarskiej i zagwarantowane w standardach międzynarodowych prawo do informacji."

16:50 – 17:05 - Kamila Zelga (UJK) "Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych regulacjach prawnych."

17:05 – 17:20 - Hubert Taładaj (UW) "Respektowanie praw człowieka w międzynarodowym prawie antydopingowym."

17:20 – 17:35 – Zamknięcie i podsumowanie konferencji – dr Katarzyna Grzelak-Bach

Do uczestnictwa biernego zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji, rejestracji można dokonać za pomocą poniższego formularza:

https://docs.google.com/forms/d/1uMU8umNPlKLEMEoMm5E9UW_AXCe2wfbkbsTSxSsruKc

Zarówno za uczestnictwo czynne jak i bierne będą wydawane odpowiednie zaświadczenia. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Harmonogram konferencji zostanie przedstawiony po zakończeniu rejestracji czynnej i wyborze najlepszych zgłoszeń przez powołany do tego Komitet Naukowy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!


Źródło:  https://www.facebook.com/sknpmuksw/

Aktualizacja:  2018-05-15