III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Białoruś - teksty i konteksty"


MINIONA -

Uniwersytet Warszawski
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Koło Naukowe "Albaruthenica" ma zaszczyt zaprosić na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Białoruś - teksty i konteksty". Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego studentów i doktorantów zajmujących się Białorusią. Konferencja podzielona została na panele:

- literaturoznawczo-językoznawczy

- kulturoznawczy

- historyczny

- społeczno-polityczny.

Zgłoszenia zawierające:

a) imię i nazwisko prelegenta

b) nazwę uczelni, kierunek i rok studiów

c) temat referatu

d) abstrakt (do 2000 znaków)

e) bibliografię

prosimy przesyłać na adres: koloalbaruthenica@gmail.com

Czas prezentacji referatów wynosić będzie 15 minut. Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe Służą także  pomocą w znalezieniu noclegu.


Aktualizacja:  2018-04-06 23:56:39