CZŁOWIEK W SYTUACJACH EKSTREMALNYCH - KONFERENCJA NAUKOWA KNSP


MINIONA -

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego kampus im. ks. Prof. R. Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, Aula 201 bud. 23
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na piątą edycję Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych”, którą organizują Sekcja Psychologii Lotniczej i Kosmicznej oraz Sekcja Osobistego Rozwoju Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefena Wyszyńskiego w Warszawie wraz z Kołem Naukowym Psychofizycznego Przygotowania do Lotów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa osoby z całej Polski, zarówno te związane z tematem Konferencji, jak i te pragnące dopiero się z nim zapoznać.

Uczestnicy czynni powinni przygotować ok. dziesięciominutowe wystąpienie lub poster związany z głównym tematem wydarzenia.

Zapisy dla uczestników czynnych (do 19.04)
Link do formularza: https://goo.gl/forms/qXs6Z6LvjiWHENtX2

Zapisy dla uczestników biernych (do 24.04)
Link do formularza: https://goo.gl/forms/KpR0LcuUCKZRSXP63 

Link do wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/193952384716349/


Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00, na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (budynek 23, sala 201). Udział w niej jest bezpłatny (organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów za dojazd).

Wszystkim uczestnikom (zarówno czynnym, jak i biernym) zostaną wystawione zaświadczenia potwierdzające udział w Konferencji.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/193952384716349/

Aktualizacja:  2018-04-09