V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki"


MINIONA -

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem konferencji będzie wymiana poglądów i idei młodych naukowców z całej Polski, a także możliwość nawiązania współpracy naukowej między uczelniami i ośrodkami akademickimi. Zakres tematyczny konferencji obejmuje zagadnienia związane z badaniami podejmowanymi przez studentów i doktorantów z zakresu biologii, chemii, rolnictwa, ochrony środowiska, ekologii, żywienia człowieka, technologii żywności, oraz bioekonomii.


Źródło:  http://www.wwsn.ue.wroc.pl

Aktualizacja:  2018-04-10 13:27:37