Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikacja w sferze publicznej"


MINIONA -

Dom Pracy Twórczej UAM Pałac w Ciążeniu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Sekcja Życia Publicznego Koła Studentów Instytutu Filozofii UAM serdecznie zaprasza na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką pt. „Komunikacja w sferze publicznej”, która odbędzie się w dniach 18-20 maja 2018 r. w zespole pałacowym w Ciążeniu. To już druga organizowana przez sekcję konferencję podejmująca zagadnienia związane z życiem publicznym i sferą publiczną. W zeszłym roku w trakcie konferencji „Sfera prywatna i sfera publiczna w XXI wieku” zastanawialiśmy się nad współczesną diagnozą tych sfer. W tym roku pragniemy skupić się na aspekcie komunikacyjnym – pojęciu komunikacji i problemów z nim związanych.
Proponujemy następujące obszary badawcze:
(1) Status metodologiczny nauki o komunikacji/filozofii komunikacji
(2) Komunikacja a sfera publiczna – Habermas i wyjście poza Habermasa
(3) Nauka o komunikacji wobec innych dyscyplin nauki
(4) Filozofia komunikacji wobec innych dziedzin filozofii
(5) Czy potrzebna jest filozofia komunikacji? A jeśli tak, to jaka?
(6) Czy komunikowanie jest działaniem racjonalnym? 
(7) Czy akty językowe/działania komunikacyjne konstruują rzeczywistość społeczną?
(8) Transcendentalno-pragmatyczne ujęcie komunikacji (w rocznicę śmierci K.-O. Apla)
(9) Rola komunikacji w życiu publicznym / sferze publicznej
(10) Prawo jako dyskurs; ujęcie komunikacyjne filozofii prawa, retoryka prawnicza

Powyższa lista ma charakter poglądowy. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów realizujących zakres tematyki konferencyjnej zgodnie z Państwa koncepcją.

po konferencji przewidziana jest publikacja w punktowanym czasopiśmie.

KOSZT UCZESTNICTWA
Opłata za uczestnictwo wynosi obecnie 260 zł. Cena zawiera 2 noclegi oraz pełne wyżywienie. Prosimy o uiszczenie opłaty po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa, do którego załączone będą dane niezbędne do przelewu oraz termin płatności.

ADRES
62-404 CIĄŻEŃ, ul. Wolności 33 
http://palace.amu.edu.pl/ciazen

ABSTRAKTY
Abstrakty o długości 250-400 słów (wraz z podaniem imienia i nazwiska, nazwy uczelni, kierunku, stopnia i roku studiów oraz numeru telefonu) prosimy wysyłać na adres e-mail: konferencjaciazen@gmail.com do 9 maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. Wyniki selekcji postaramy ogłosić się w poniedziałek 10 maja. 

Czas wystąpienia: 15 – 20 minut 

W razie pytań – prosimy o kontakt drogą mailową: konferencjaciazen@gmail.com


Źródło:  https://www.facebook.com/events/189967011811262/?acontext=%7B"ref"%3A"3"%2C"ref_newsfeed_story_type"%3A"regular"%2C"feed_story_type"%3A"117"%2C"action_history"%3A"null"%7D

Aktualizacja:  2018-05-07