Bezpieczeństwo lokalne – perspektywa społeczna i organizacyjna


MINIONA -

KJ-TSW
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Zapraszamy do udziału w kolejnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która zostanie poświęcona szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym. Proponujemy poruszenie m.in. takich zagadnień jak: problemy bezpieczeństwa w Europie i na świecie widziane z perspektywy lokalnej, bezpieczeństwo ekologiczne, w tym przede wszystkim związane z problematyką smogu i jego wpływem na bezpieczeństwo społeczności lokalnych, zadania organów publicznych stojących na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacja dla bezpieczeństwa, wpływ problematyki bezpieczeństwa na kulturę, media na tle problemów bezpieczeństwa lokalnego. Bezpieczeństwo jest pojęciem wielowymiarowym i może być rozpatrywane na różnych płaszczyznach, m.in. społecznej, politycznej, ekonomicznej czy prawnej. Dlatego nasza konferencja podobnie jak w ubiegłych latach ma mieć w zamyśle charakter interdyscyplinarny. Niniejsze zaproszenie kierujemy zarówno do praktyków jak i teoretyków zainteresowanych powyższą problematyką, w tym głównie do samorządowców, specjalistów w zakresie nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk o mediach, prawa, administracji, socjologii, pedagogiki, zarządzania i ekonomii.

Formularz zgłoszeniowy na stronie: http://kj.edu.pl/events/konferencja-bezpieczenstwo-lokalne/


Źródło:  http://kj.edu.pl/events/konferencja-bezpieczenstwo-lokalne/

Aktualizacja:  2018-04-12