Ogólnopolska Konferencja "Między prawdą a kłamstwem"


MINIONA -

Wydział Nauk Społecznych UŚ / CINiBA
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

"Między prawdą i kłamstwem. Półprawda, postprawda, hipoteza"

Tematyka Konferencji poświęcona została zagadnieniu becnemu w różniących się obszarach wiedzy, a w szczególności w obszarach nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych.
Naszym celem jest stworzenie możliwości spotkania się odmiennych perspektyw, wymiana poglądów oraz integracja środowiska studenckiego stanowią główne założenia konferencji.
Inicjatywę kierujemy w pierwszym rzędzie do studentów studiów międzywydziałowych oraz studentów i doktorantów zainteresowanych interdyscyplinarnym charakterem wydarzenia. 

Oferujemy szwedzki stół oraz przerwy kawowe.
Dla każdego uczestnika - imienny certyfikat.

Nie pobieramy opłat konferencyjnych.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu mailowego.


Źródło:  https://www.facebook.com/events/213097239244240/

Aktualizacja:  2018-04-17 19:52:01