IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa NEWMANALIA – ODKRYWAJĄC ORTODOKSJĘ: "Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" Mt 11,27


MINIONA -

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Już po raz czwarty zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu naukowym, integrującym środowisko młodych teologów w Polsce. W tym roku postanowiliśmy podjąć wieloaspektową refleksję chrystologiczną, do której pragniemy zaprosić także teologów prawosławnych i protestanckich.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA
• wiara chrystologiczna pierwszych soborów
• chrystologia i soteriologia
• jedność Jezusa ziemskiego i Chrystusa uwielbionego
• proegzystencjalny aspekt Jezusa ziemskiego
• Odkupiciel eschatologiczny
• prymat Chrystusa nad światem
• Kyrios miłosierny
• znaczenie obecnych trudności chrystologicznych
• aktualna wartość dogmatu chrystologicznego
• chrystologia i antropologia w perspektywach kultury współczesnej

TERMINY, OPŁATY I ZAŚWIADCZENIA

Udział czynny.

Zgłoszenia do 30 kwietnia 2018 r. wyłącznie przez formularz rejestracyjny: bit.do/Newmanalia2018

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji. Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu referatu zostaną rozesłane do 7 maja 2018 r. Na każde wystąpienie przewidziane będzie 15 minut. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej na poczet kosztów organizacyjnych (catering, druk materiałów) w wysokości 50 zł dla studentów i 100 zł dla doktorantów – do 14 maja (dane do przelewu otrzymają Państwo wraz z wiadomością o zakwalifikowaniu). Ze względów technicznych będą Państwo proszeni o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu, prosimy więc o szczególne zwrócenie uwagi na ten fakt w przypadku wnoszenia opłat przez Uczelnię.

Ostateczny program ogłoszony zostanie do 22 maja.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna – dokładniejsze informacje zostaną podane po konferencji.

Udział bierny.

Wydarzenie ma charakter otwarty, udział bierny jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji – zachęcamy do licznego udziału. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nie wystawiamy ani nie podpisujemy zaświadczeń dla słuchaczy w żadnej formie.

ZAPROSZENIE w formacie PDF:
https://drive.google.com/file/d/1VeB8lLUmr9lLEcD0OpaORImljaLy7-yg/view

PLAKAT w formacie A3:
https://drive.google.com/file/d/1NwS9KqCK85TW2Z6MyoshobOZGdWjmM9E/view






Źródło:  https://newmanalia.wordpress.com/

Aktualizacja:  2018-04-20