VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego. Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa".


MINIONA -

Akademia Sztuki Wojennej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”, która odbędzie się 17 maja 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Temat obecnej edycji konferencji to Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa.

Celem konferencji jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skutecznej ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym.  

Obszary tematyczne VII edycji konferencji:
• Funkcja i znaczenie infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa;
• Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa;
• Bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektów infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych;
• Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych w czasie konfliktów zbrojnych;
• Kryteria typowania obiektów infrastruktury bezpieczeństwa państwa i UE;
• Podstawy prawne i istota ochrony infrastruktury krytycznej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych;
• Założenia i organizacja ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce oraz krajach UE;
• Planowanie ochrony infrastruktury bezpieczeństwa;
• Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa w teorii i praktyce;
• Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.


Źródło:  http://www.akademia.mil.pl/wydarzenia/zarzadzanie-kryzysowe-w-systemie-bezpieczenstwa-narodowego-ochrona-infrastruktury-bezpieczenstwa-panstwa.html

Aktualizacja:  2018-04-21