Ogólnopolska Konferencja Mariologiczna - Jestem, pamiętam, czuwam” – duchowość maryjna w Kościele Katolickim


MINIONA -

Wydział Teologiczny UAM
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji  naukowej

„JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM” – DUCHOWOŚĆ MARYJNA W KOŚCIELE KATOLICKIM

13 czerwca 2018 roku

Miejsce konferencji: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul Wieżowa 2/4

Konferencja chce stworzyć przestrzeń dialogu, zbudowaną na refleksji naukowej nad duchowością maryjną w Kościele Katolickim w historii, teraźniejszości i przyszłości oraz umożliwić studentom przestrzeń do dyskusji nad tematyką maryjną. Tak wielkie wydarzenia już za nami: 100 lecie objawień w Fatimie, 140 lecie objawień w Gietrzwałdzie. Wymienione tematy to tylko zarys tematyki, którą proponujemy:

·         Czym jest duchowość maryjna w życiu Kościoła?

·         Duchowość maryjna wczoraj, dziś i w przyszłości

·         Przejawy życia z Maryją w Kościele

·         Kult Maryjny

·         Dlaczego tak ważna jest maryjność w życiu człowieka?

·         Katolik – człowiek Maryi?

W programie przewidujemy czas na studenckie sesje naukowe, wykłady zaproszonych gości. Do uczestnictwa zachęcamy środowiska akademickie, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz wszystkich zainteresowanych tematyką maryjną w Kościele.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dokonać do 31 maja 2018 roku drogą mailową: mariologicznauam@gmail.com. Udział w konferencji wynosi 50 zł. Wpłatę należy dokonać do 6 czerwca 2018 roku.

Dla zainteresowanych za dodatkową opłatą istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

            Studentów różnych uczelni zapraszamy do przedstawienia ok. 10 – minutowego wystąpienia. Czekamy na abstrakty wystąpień do dnia 31 maja 2018 roku na adres: mariologicznauam@gmail.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru tematów wystąpień spośród nadesłanych propozycji referatów. Informacja o zakwalifikowaniu referatu zostanie podana do  4 czerwca 2018 roku. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, teksty referatów prosimy przesłać mailowo do dnia 27 czerwca 2018 roku. Prelegenci będą mieli możliwość uzyskania zaświadczenia o wygłoszeniu referatu.


Aktualizacja:  2018-05-05