DOKTORZY I DOKTORANCI - PREZENTACJA TEMATYKI BADAWCZEJ LUB PRZEGLĄDOWEJ konferencja interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe)


MINIONA -

Hotel Hit
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia     

Warszawa  30.06.2018

informacje na stronie            4intellect.com


Źródło:  http://4intellect.com

Aktualizacja:  2018-04-29