DOKTORZY I DOKTORANCI konferencja interdyscyplinarna ( wszystkie dziedziny naukowe)


MINIONA -

Hotel Ibis
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja   Interdyscyplinarna        

wszystkie dziedziny naukowe

                           

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów, doktorów, ludzi nauki, ludzi biznesu.

a) prezentacja swoich prac badawczych lub przeglądowych w postaci referatów lub posterów,

b) publikacja artykułów w formie Monografii Wieloautorskiej – 5 pkt, która spełnia wszystkie warunki stawiane monografii naukowej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W dniu konferencji książka z artykułem do odbioru – Recenzowana Monografia

 

Siedlce 01.09.2018

Warszawa 08.09.2018


Źródło:  http://4intellect.com

Aktualizacja:  2018-04-29