Za granicą życia – śmierć w dyskursie biograficznym


MINIONA -

Campus Majdanek budynek nr 3
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają do udziału w VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI dla studentów i doktorantów z cyklu: „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”, która odbędzie się 28 maja 2018 r. o godz. 10:00 (Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

 

Temat przewodni konferencji:

Za granicą życia – śmierć w dyskursie biograficznym

Konferencja skierowana jest do: pedagogów, historyków, literaturoznawców, psychologów, socjologów, teologów, filozofów, etnologów oraz wszystkich pasjonatów biografii. Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień do dnia 20 maja 2018 r. na adres e-mailowy: kbpkul@gmail.com

Program konferencji zostanie przesłany Państwu do 22 maja 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji dla studentów i doktorantów z cyklu „Biografie Codzienności” poświęconej tematyce śmierci. Zjawisko śmierci jest nieodzownym elementem ludzkiej egzystencji i jego biografii. Konferencja ma na celu ukazać różne oblicza śmierci – od jej sensu, wielowymiarowości i charakteru, po obraz oddziaływania na tych, którzy doświadczyli śmierci swoich bliskich i nie tylko. Jesteśmy przekonani, iż refleksja nad proponowaną tematyką przyczyni się do ukazania biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane, opracowane naukowo lub nie są powszechnie znane.

Obszary tematyczne konferencji:

v  Autorefleksja w obliczu śmierci bliskiej osoby.

v  Biografia a śmierć bohaterska, metaforyczna, przypadkowa, zaplanowana, z wyboru, męczeńska…

v  Śmierć drugiego człowieka jako moment przełomowy w autobiografii.

v  Postawa człowieka w obliczu śmierci.

v  Wymiar śmierci w biografii.

v  Śmierć ciała – a co z duszą?

v  Wykluczeni społecznie jako umarli za życia.

v  Rytuały, obrzędy i tradycje w pochówku zmarłego.

v  Śmierć z przyczyn politycznych, jednostki, religijnych, narodowościowych (zagłada, eksterminacja, Holokaust).

v  Ekshumacja jako ostateczna prawda o śmierci człowieka.

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

W przypadku niespełniania w/w wymogów tematycznych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania referatu do wygłoszenia podczas konferencji.

Istnieje możliwość opublikowania tekstu pokonferencyjnego w czasopiśmie naukowym „Biografistyka Pedagogiczna” wydawanym przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej IP KUL. Więcej informacji o wymogach redakcyjnych znajdą Państwo na stronie: http://biografistykapedagogiczna.pl/index.php/pl/

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html (do pobrania Karta Zgłoszeniowa) 


Źródło:  http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html

Aktualizacja:  2018-05-01