Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej.


MINIONA -

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

REALIZOWANA Z NARODOWYM BANKIEM POLSKIM
W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ
JAKO CZĘŚĆ PROJEKTU I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ”

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 września 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Gośćmi specjalnymi konferencji będą Prof. Robert Faff z Uniwersytetu w Queensland oraz Prof. Jan Toporowski z Uniwersytetu Londyńskiego. W programie konferencji znajdzie się debata nt. roli nauki we wspieraniu innowacyjności gospodarki z przedstawicielami środowiska akademickiego, biznesu oraz administracji rządowej, a także kilka sesji plenarnych i równoległych sesji tematycznych poświęconych prezentacji wyników badań nt. ekonomii innowacyjności.

Konferencja wpisuje się w obszar badań naukowych, jakim jest ekonomia innowacji. Tematyką
konferencji są w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpływu
różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na
poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym. Organizatorzy konferencji oczekują referatów
stanowiących wyniki badań metodologicznych i empirycznych poświęconych m.in. następującym
zagadnieniom:
• ekonomiczna teoria innowacji, w tym determinanty, źródła, bariery i znaczenie innowacji i innowacyjności
w ujęciu różnych szkół myśli ekonomicznej,
• polityka innowacyjna, strukturalna i przemysłowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
w tym innowacyjność w Unii Europejskiej: cele, metody, narzędzia, skuteczność i efektywność,
• innowacyjność przedsiębiorstw: start-upy, działalność B+R, finansowanie działalności innowacyjnej,
ekonomiczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej,
• innowacyjność organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów terytorialnych,
• innowacyjność na rynkach finansowych, fin-techy,
• gospodarka oparta na wiedzy oraz rola edukacji i transferu wiedzy we wspieraniu innowacyjności.

Uprzejmie zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów naukowych w języku angielskim lub polskim. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji artykuły mogą zostać opublikowane w Central European Economic Journal lub wieloaturskiej monografii pokonferencyjnej.


Źródło:  http://www.globscience.com/pl/events/1734

Aktualizacja:  2018-05-08 16:30:02