Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym


MINIONA -

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową:

"Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym",

która odbędzie się 20 czerwca 2018 roku w Auli Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (ul. Karola Szymanowskiego 3).

Koszt czynnego udziału w konferencji to 150 zł (obejmuje materiały konferencyjne, catering, publikację tekstu – po pozytywnej recenzji – w monografii pokonferencyjnej 5 pkt.).

Konferencja ma mieć  charakter interdyscyplinarny, dotycząc szeroko pojętego rozwoju
w naukach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i technicznych.

Celem organizatorów jest umożliwienie studentom, doktorantom i młodym naukowcom przedstawienia wyników prowadzonych przez nich badań naukowych. Podjęta tematyka ma inspirować do podjęcia dyskusji oraz wspólnych badań.

Owocem konferencji będzie publikacja naukowa zawierająca teksty prelegentów.

Zgłoszenia czynnego udziału należy przesłać na załączonym formularzu na adres e-mail: konferencja.rozwoj@gmail.com do 3 czerwca 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://www.doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/info_doktoranci/35484

Komitet Naukowy Konferencji:

- prof. dr hab. Albert Kotowski

- prof. dr hab. Janusz Trempała

- dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski prof. nadzw. UKW

- dr hab. inż. Marek Macko prof. nadzw. UKW

Patronem Honorowym Konferencji jest JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  prof. dr hab. Jacek Woźny 


Źródło:  http://www.doktoranci.ukw.edu.pl/jednostka/doktoranci_ukw/info_doktoranci/35484

Aktualizacja:  2018-05-31