Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane w III tysiącleciu chrześcijaństwa – wyzwania i perspektywy.


MINIONA -

Aula Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Cel konferencji: refleksja nad ostatnim dokumentem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pt. „Młode wino, nowe bukłaki. Życie konsekrowane od Soboru Watykańskiego II i wyzwania nadal otwarte. Ukierunkowania”. Zasadnicze kwestie poruszone w dokumencie:

·       Ocena posoborowej odnowy życia zakonnego

·       Teologiczna wizja życia konsekrowanego

·       Wskazania odnośnie do formacji zakonnej

·       Wierność Duchowi a wyzwania czasów

·       Wymiar ludzki życia konsekrowanego

·       Wytyczne odnośnie reformy prawa zakonnego


Źródło:  https://www.wpk.uksw.edu.pl/node/413

Aktualizacja:  2018-05-16