SPORT: HOBBY - ZAWÓD - BIZNES - STYL ŻYCIA


MINIONA -

Konferencja On-Line

Sportowy i zdrowy tryb życia to bardzo szybko rozwijający się trend ostatnich lat. Diety, suplementy, odżywki, aktywność fizyczna osób młodego pokolenia oraz seniorów, organizacja imprez sportowych, sport zawodowy i amatorski, edukacja sportowa i rozwój, przemysł okołosportowy, kultura i etyka sportu, finansowanie sportu, trenerzy personalni czy uzależnienia w sporcie to tematy często poruszane we współczesnych rozważaniach.
OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI:

• Biznes sportowy
Biomonitoring i biotechnologie sportowe
• Ciało i jego poprawa

• Coaching sportowy
• Dydaktyka Aktywności Fizycznej
• Edukacja sportowa
• Ekonomia sportu
• E-sport – nowe oblicza sportu
• Etnologia Sportu
• Etyka i zachowania (nie)sportowe
• Farmaceutyka w sporcie
• Filozofia sportu
• Finansowanie sportu
• Fitness
• Fizjologia sportu w praktyce
• Fizjoterapia w sporcie i rekreacji
• Fotografia i sztuka sportowa
• Gimnastyka korekcyjna
• Historia sportu
• Imprezy i obiekty sportowe – prawo, zarządzanie
• Jakość i bezpieczeństwo w sporcie
• Kompletny rozwój młodego zawodnika
• Komunikacja i dziennikarstwo sportowe
• Konsumpcjonizm a sport – wyzwania współczesności
• Kształcenie - Analityk gry sportowej
• Kultura fizyczna
• Manager sportu, piłki nożnej
• Marketing sportowy
• Medycyna dla sportu
• Nowe technologie w służbie sportu
• Nauki wojskowe a sport
• Odżywki oraz ich wpływ na ciało
• Organizacja i Zarządzanie Sportem
• Organizacje pozarządowe wspierające sport
• Prawo a sport
• Promocja sportu
• Przedsiębiorczość sportowa
• Przemysł farmaceutyczny
• Przemysł odżywek
• Przemysł sportowy oraz okołosportowy
• Przez zabawę i grę do kształcenia kultury fizycznej
• Psychologia sportu i aktywności fizycznej
• Rozwój osobisty i doskonalenie w sporcie
• Ruchy społeczne sportu amatorskiego
• Seniorzy i sport
• Socjologia Sportu
• Społeczna odpowiedzialność organizacji sportowych i kibiców
• Sport amatorski i zawodowy
• Sport i nauka
• Sport osób z niepełnosprawnościami
• Sport w kulturach świata
• Sport w literaturze
• Sport akademicki
• Sporty tradycyjne i nowoczesne
• STreZ – system treningu zintegrowanego
• Suplementacja diety osób aktywnych fizycznie
• Taniec w Kulturze Fizycznej
• Techniki relaksacyjne
• Teoria i metodyka wychowania fizycznego
• Teoria i praktyka treningu sportowego
• Teoria sportu
• Terapia zajęciowa
• Terapeutyka sportowa
• Trener personalny i trener CHUK
• Turystyka i rekreacja sportowa
• Uzależnienia w sporcie
• Wpływ sportu na kondycję fizyczną i psychiczną człowieka
• Wychowanie fizyczne
• Zawody sportowe
• Związki i organizacje sportowe
• Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie i rekreacji.

MOŻNA PRZEDSTAWIĆ SWOJE WYSTĄPIENIE W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:
prezentacji on-line podczas webinaru lub publikacji bez głoszenia.

Opiekun merytoryczny: dr hab. Robert Geisler, Przewodniczący
Rady Naukowej czasopisma, prof. Uniwersytetu Opolskiego.

TERMINY:
20.06.2018 r. – zgłoszenie udziału i wniesienie opłaty
24.06.2018 r. – przesyłanie nagrań i prezentacji
27.06.2018 r. – konferencja
30.09.2018 r. – nadsyłanie gotowych artykułów.

Udział w Konferencji to doskonała okazja, aby zdobyć dodatkowe,
bardzo istotne punkty w dorobku naukowym.
Pozwoli na to występ on-line z zaświadczeniem o udziale
w konferencji (certyfikat) oraz publikacja w punktowanym
czasopiśmie naukowym. Artykuły, po uzyskaniu dwóch niezależnych
pozytywnych recenzji, będą opublikowane w punktowanym
czasopiśmie „Rynek–Społeczeństwo–Kultura”.


Źródło:  http://www.kwartalnikrsk.pl/vi-ogolnopolska-e-konferencja-naukowa.html

Aktualizacja:  2018-05-21