IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Etyka w życiu zawodowym człowieka”


MINIONA -

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Członkowie Sekcji Psychologii Klinicznej KNSP KUL zapraszają na IV Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Etyka w życiu zawodowym człowieka”. Pragniemy pochylić się nad zagadnieniami etyki zawodowej nie tylko psychologów, ale także przedstawicieli innych zawodów. Wszędzie tam, gdzie nauka ściera się z dylematami, obecny jest człowiek, który w jakiś sposób reaguje na wymagania środowiska i konfrontuje je z wewnętrznymi standardami przyswojonymi w trakcie studiów wybranej dziedziny. Niezależnie od tego gdzie pracujemy, obowiązują nas jakieś zasady, które (jeśli nie są przestrzegane) stanowią wyzwanie dla rzetelności naszej pracy. Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do czynnego udziału w konferencji! 
Konferencja będzie odbywała się w formie wykładów i sesji plakatowej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin konferencji: 11 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
Termin nadsyłania abstraktów (250 słów): 05 czerwca 2018 r. 
e-mail: konferencjaetyka2018@gmail.com


Źródło:  https://www.facebook.com/events/997656703717281/

Aktualizacja:  2018-05-31 10:48:47