Seminarium - Osady ściekowe w gospodarce obiegu zamkniętego


MINIONA -

Internet, webinarium on-line
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, w którym wyznacza nowe kierunki działań mające na celu dużą transformację gospodarki europejskiej. Dokument ten informuje o odchodzeniu od tradycyjnego modelu gospodarki liniowej na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), w której wartość produktów, materiałów i zasobów jest zatrzymywana w obiegu tak długo, jak tylko jest to możliwe.

Oczyszczalnie ścieków staną się w przyszłości ważnym ogniwem w gospodarce obiegu zamkniętego. Wdrażanie innowacyjnych technologii do przetwarzania osadów ściekowych, powstających w procesie oczyszczania ścieków, wpływa na poprawę bilansu energetycznego całej oczyszczalni oraz stwarza możliwości wykorzystania osadów jako cennego surowca w innych gałęziach przemysłu.

Referaty zaprezentowane na seminarium poruszą problem miejsca jakie aktualnie osady ściekowe zajmują w GOZ oraz zaprezentują kierunki działań w przyszłości w zakresie gospodarki osadami ściekowymi. Przedstawione zostaną zmiany w sposobach zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce i innych krajach europejskich mające na celu maksymalny odzysk energii i materii. Omówione zostaną technologie umożliwiające produkcję: biogazu z osadów na drodze fermentacji metanowej, biopaliw oraz energii w ogniwach mikrobiologicznych. Na seminarium zaprezentowane zostaną również metody wytwarzania z osadów materiałów konstrukcyjnych, odzysku nutrietów oraz innych substancji możliwych do ponownego wykorzystania w innych procesach produkcyjnych.

W programie seminarium:

  • Zmiany sposobów zagospodarowania osadów ściekowych w Polsce i innych krajach europejskich w kontekście odzysku energii i materii prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
  • Odzysk energii z osadów ściekowych – dr inż. Anna Grosser, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
  • Osady ściekowe jako źródło nutrientów, metali ciężkich i innych substancji do odzyskuprof. dr hab. inż. Ewa Neczaj, Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Źródło:  https://ietu.pl/zaproszenie-seminarium-ietu-21-06-2018/

Aktualizacja:  2018-06-06 14:26:07