Kongres "Jeden świat - wiele kultur"


MINIONA -

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

KONGRES „JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR” 

25-26 października 2018 r., 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

 

W ramach Kongresu odbędą się:

IX Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna 

"Polska w obliczu 100-lecia niepodległości” 

oraz konferencje tematyczne:  

"Kultura i religia w umacnianiu tożsamości narodowej"

"Państwo i prawo"

"Współczesne wyzwania ekonomii. Przemiany gospodarcze Polski i świata w ostatnim stuleciu"

"Ochrona Rzeczypospolitej Polskiej przez prawo karne na tle stulecia niepodległości"

"Przedsiębiorczość obywatelska i aktywizacja demokratyczna"

"Pamięć symboliczna a tożsamość narracyjna"

"Aspekty rozwoju techniki we współczesnym świecie"

 

      Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie „Jeden Świat – Wiele Kultur”, który odbędzie się w siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy w dniach 25-26 października 2018 r. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – dotychczas w ośmiu edycjach udział wzięło ponad 3 000 uczestników. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe. 

Do udziału w Kongresie uprzejmie zapraszamy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i osoby spoza środowiska akademickiego. Liczymy także na obecność studentów. Wyrażamy nadzieję, że tegoroczna edycja – wzorem lat ubiegłych – obfitować będzie w wiele cennych spostrzeżeń i refleksji.

Tematem przewodnim tegorocznej, dziewiątej edycji Kongresu będzie „Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”. Odrodzenie państwowości polskiej w roku 1918 ze wszystkimi konsekwencjami tego doniosłego faktu historycznego w ciągu stulecia dziejów narodu i państwa inspiruje do pogłębionych badań naukowych i przemyśleń. Jesteśmy przekonani, że Kongres wzbogaci naszą wiedzę o tym wydarzeniu w różnych jego aspektach.

Integralną częścią tego naukowego spotkania będą liczne imprezy towarzyszące. 

Artykuły napisane na podstawie przedstawionych prezentacji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej bądź w punktowanych czasopismach z listy B MNiSW.


Źródło:  http://www.oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-06-06 18:52:35