Pomiędzy Naukami


MINIONA -

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Pomiędzy Naukami to konferencja naukowa, która w 2018 roku będzie miała swoją VII edycję. Wydażenie jest skierowane do młodych naukowców zajmujących się dziedzinami chemii, fizyki, biologii i pokrewnymi.

Udział w konferencji może wziąć każdy młody naukowiec  (studenci I, II oraz III stopnia studiów, a także doktorzy do 37 roku życia). Uczestnictwo w konferencji może mieć charakter czynny(komunikat ustny lub plakat) albo bierny (wolny słuchacz).

 

Udział CZYNNY - uczestnik prezentuje wyniki badań w formie komunikatu ustnego lub plakatu naukowego.

Udział BIERNY  - uczestnik bierze udział w konferencji w charakterze słuchacza.

 

Jeden uczestnik może zgłosić streszczenie tylko jednego wystąpienia (komunikat lub plakat).


Źródło:  http://www.pomiedzynaukami.us.edu.pl/index.php

Aktualizacja:  2018-06-11 14:08:17