II Konferencja naukowa z cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Ewolucja bezpieczeństwa w latach 1918-2018.


MINIONA -

Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Proponowane główne obszary tematyczne konferencji:
I. Polityczno-militarny wymiar bezpieczeństwa narodowego
II. Kulturowy i gospodarczy wymiar bezpieczeństwa narodowego
III. Polska w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego
Proponowane zagadnienia szczegółowe konferencji:
- Mobilizacja i gotowość obronna
- Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego
- Systemy bezpieczeństwa narodowego
- Bezpieczeństwo informacyjne
- Technologie wojskowe
- Wyścig zbrojeń
- Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
- System bezpieczeństwa narodowego
- Bezpieczeństwo regionalne
- Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Kulturowy wymiar bezpieczeństwa
- Gospodarczy wymiar bezpieczeństwa
- Infrastruktura krytyczna państwa
- Przemysł zbrojeniowy RP

Informacje organizacyjne:

Zgłoszenia udziału: tematy referatów wraz z abstraktem (do 1000 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać do października 2018 roku na adres: latkowskaiwona@vp.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, afiliację oraz adres poczty elektronicznej.

 Opłata konferencyjna wynosi – 350 zł, dla studentów i doktorantów – 200 zł

 Opłata obejmuje obiad, uroczystą kolację, materiały konferencyjne oraz publikację (po otrzymaniu pozytywnych recenzji).

 Proponujemy nocleg w wybranym hotelu. Uczestnicy opłacą go we własnym zakresie (szacunkowy koszt 100 - 150 zł). Szczegółowe informacje w tej kwestii zostaną przesłane w późniejszym terminie.

 Opłaty konferencyjnej należy dokonać do 5 października 2018 roku, na konto Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, nr konta: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378, koniecznie z tytułem wpłaty „Niepodległość 2018”.

 Miejsce obrad: Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Zbierskiego 2/4.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Janusz Zuziak - Przewodniczący Komitetu Naukowego Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Andrzej Ciupiński - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Zdzisław Cutter - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Henryk Ćwięk - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Stanisław Jaczyński - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Marian Kozub - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Jadwiga Stawnicka – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Dr hab. Zbigniew Grzywna prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Dr hab. Ryszard Niedźwiecki prof. UJD - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Płk dr hab. inż. Witalis Pellowski prof. AWL – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Kmdr dr hab. Jarosław Teska prof. AMW - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Dr hab. Marian Żuber prof. AWL – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dr hab. Andrzej Krzak - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr hab. Agnieszka Legucka – Akademia Biznesu i Finansów Vistula

Dr hab. Krzysztof Ligęza - Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Dr Małgorzata Soja - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Dr Anna Zasuń - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr hab. Ryszard Niedźwiecki prof. UJD - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (UJD)

Dr Anna Zasuń – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (UJD)

Dr Małgorzata Soja (UJD)

Dr Dariusz Gregorczyk (UJD)

Dr Teresa Usewicz (AMW)

Mgr Iwona Latkowska – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego (UJD)

więcej: 

http://www.insib.ajd.czest.pl/769,Nauka


Źródło:  http://www.insib.ajd.czest.pl/769,Nauka

Aktualizacja:  2018-09-29