V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Polska-Rosja, pt. Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka


MINIONA -

Pałac Ogińskich - Rektorat UPH
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej
z cyklu Polska-Rosja, na temat:
„Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka“
która odbędzie się 25-26 października 2018 roku
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest wymiana poglądów, opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych
środowisk naukowych dotyczących bezpieczeństwa oraz problemów społecznych i gospodarczych.

BLOKI TEMATYCZNE

I. Bezpieczeństwo
- współpraca i rywalizacja państw a zmiany w międzynarodowym układzie sił,
- współczesne zagrożenia bezpieczeństwa,
- Polska i Rosja w systemach bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego,
- walka informacyjna i rola służb specjalnych,

II. Społeczeństwo
- współczesne problemy społeczno-polityczne,
- wzrost nastrojów nacjonalistycznych i radykalizmu,
- media społecznościowe a rzeczywistość społeczna,
- wielokulturowość współczesnych społeczeństw i jej implikacje,

III. Gospodarka
- innowacyjność i konkurencyjność regionalna,
- powiązania gospodarcze i współpraca transgraniczna Polska-Rosja,
- nowe dźwignie rozwoju gospodarczego,
- społeczeństwo informacyjne i media a gospodarka,

JĘZYKI ROBOCZE KONFERENCJI
polski, rosyjski, angielski

WARUNKI UCZESTNICTWA
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego:
dostępnego na stronie -> polskarosja.uph.edu.pl <- do 30.09.2018 r.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI
- udział w konferencji z publikacją (obejmuje: materiały konferencyjne oraz publikację prezentowanych prac, pełne wyżywienie, przerwy kawowe, uroczystą kolację w pierwszym dniu konferencji) – 420 PLN (95 euro),
- udział w I lub II dniu konferencji + publikacja (zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację) – 300 PLN (70 euro),
- udział w I lub II dniu konferencji + publikacja (zapewniamy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad) – 200 PLN (45 euro),
- publikacja bez udziału w konferencji – 150 PLN (35 euro).

Opłatę za udział w konferencji należy uiścić do 15 października 2018 r.
Nr konta:19 1240 2685 1111 0000 3656 3195 - Bank Pekao, I Oddział Siedlce
w tytule przelewu podając imię i nazwisko wraz z dopiskiem: Konferencja Polska – Rosja.

REZULTATY KONFERENCJI
Publikacje będące pokłosiem konferencji zostaną opublikowane w następujących czasopismach naukowych:
- Doctrina. Studia społeczno-polityczne (ISSN 1730-0274);
- De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności (ISSN 2450-5005);
- Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo i informacja (ISSN 2391-9967;
e-ISSN 2543-5418).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych tekstów. Warunkiem publikacji tekstu będzie uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.
Materiały do publikacji prosimy przesyłać na adres:
polska.rosja@uph.edu.pl do 30.01.2019 r.

Facebook: V Międzynarodowa Konferencja z cyklu Polska-Rosja - https://www.facebook.com/events/303123740227302/

Komitet Organizacyjny


Źródło:  http://polskarosja.uph.edu.pl

Aktualizacja:  2018-07-13