Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Najnowsze Trendy Polskiej Nauki 2018" Novel Trends in Polish Science 2018


MINIONA -

Hotel „Fian”,
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej przez Fundację  Promovendi Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Najnowsze Trendy Polskiej Nauki 2018” (National Scientific Conference „Novel Trends in Polish Science 2018”), która odbędzie się w dniach 06÷07 grudnia 2018 r. w Zakopanem. Wydarzenie kierowane jest do studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką Konferencji.

Interdyscyplinarność Konferencji pozwala na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki co umożliwia stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych – niezwykle ważnych w dzisiejszej nauce. Na Państwa życzenie, przy odpowiedniej liczbie osób możemy stworzyć odrębny panel dedykowany danej dziedzinie. Udział w Konferencji to także znakomita okazja do poszerzania dorobku naukowego oraz rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki. Nasza inicjatywa będzie z pewnością dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących przedstawianych tematów jak również stworzy możliwości dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Dla uczestników organizatorzy przygotowali dwie dogodne formy prezentacji: wystąpienie ustne lub prezentacja posteru, obie z możliwością zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych. Nad merytoryką konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy. Nadesłane przez Państwa abstrakty zostaną opublikowane w postaci książki abstraktów „The Book of Abstracts” z numerem ISBN. Istnieje również możliwość nadesłania recenzowanego artykułu konferencyjnego, który zostanie opublikowany w książce „The Book of Articles” również z nadanym numerem ISBN. Dla Uczestników przewidziane jest również szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji, natomiast najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, w tym również bezpłatne uczestnictwo w wybranych Konferencjach organizowanych przez Fundację Promovendi.

 

 

Dlaczego warto wziąć udział  w Konferencji?

•       stawiamy na interdyscyplinarność, tematyką konferencji będą zagadnienia przedstawione przez Was;

•      dla grupy min. 10 osób istnieje możliwość stworzenia odrębnego panelu tematycznego;

•      wydarzenie naukowe skierowane głównie do studentów, doktorantów i młodych  naukowców;

•      możliwość zaprezentowania prac badawczych jak również przeglądowych;

•      dogodna forma prezentacji: wystąpienie ustne, prezentacja posteru, film; 

•      publikacja książki „The Book of Abstracts” z numerem ISBN w wersji papierowej oraz elektronicznej w systemie Open Access – dorobek naukowy w postaci doniesień konferencyjnych;

•      publikacja nadesłanych artykułów w książce „The Book of Articles” z numerem ISBN w wersji elektronicznej: CD oraz na stronie organizatora w systemie Open Access;

•      abstrakty oraz artykuły konferencyjne nadsyłane w języku angielskim;

•      obrady prowadzone w języku polskim;

•      w programie Konferencji przewidziane jest szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu;

•      każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Konferencji;

•      najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione, a ich autorzy otrzymają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy;

•      nad merytoryką Konferencji będzie czuwał Komitet Naukowy;

•      atrakcyjna wysokość opłaty konferencyjnej;

•      wieczorem zapraszamy na spotkanie integracyjne „rozmowy w kuluarach”.

 

Warto wziąć udział w Konferencji?

Oceń sam!

Zapraszamy do rejestracji! Ilość miejsc ograniczona.

 

Kiedy?  6-7 grudnia 2018

Gdzie?   Zakopane, Ośrodek Usług Hotelarsko-Gastronomicznych FIAN

Za ile?   599 zł

 

Szczegóły i rejestracja na stronie www.promovendi.pl

Masz pytanie? Chętnie na nie odpowiemy: trendynauki@promovendi.pl


Źródło:  http://www.promovendi.pl

Aktualizacja:  2018-07-13 12:37:49