My się śmierci nie boimy – zmiany w postrzeganiu śmierci na przestrzeni dziejów


MINIONA -

Katowice

Szanowni Państwo,

niezależnie od tego, jakiego wyznania bądź nie-wyznania jesteśmy, pierwszego listopada liczne grono Polaków ponownie wyruszy na groby swoich bliskich. W kościołach obrządku łacińskiego obchodzony będzie wówczas dzień wszystkich zmarłych. Trudno nie zainspirować się wspomnianym przed chwilą świętem w kwestii wyboru tematu konferencji mającej odbyć się w listopadzie. Łączy nas bowiem jedno – śmierć. Na tym jednak kończą się cechy wspólne, ponieważ mnogość wyznań oraz możliwych postaw względem śmierci we współczesnym świecie stwarza naprawdę wielobarwną mozaikę. 

Tytuł konferencji, „My się śmierci nie boimy – zmiany w postrzeganiu śmierci na przestrzeni dziejów” odnosi się przede wszystkim do tezy, że my – jako badacze pewnych społecznych fenomenów – nie możemy obawiać się śmierci. Kiedy o niej myślimy, przeważnie wprowadza ona w nasze serca trwogę; nie jest to bowiem zjawisko przyjemne. Jednak gdy uspokoimy emocje i zajmiemy się badaniem śmierci w kulturowo-społeczno-filozoficznych aspektach, dostrzeżemy jej wielowątkowość. Ta związana jest bowiem nie tylko z regionem, krajem, państwem czy danym terytorium kulturowym, ale także z czasem. Oblicza śmierci zmieniały się na przestrzeni wieków. Tym samym mamy już co najmniej dwie olbrzymie płaszczyzny (czas i przestrzeń), na których możemy ujmować to zjawisko. Na organizowanej przez nas konferencji chcielibyśmy pochylić się właśnie nad czaso-przestrzennym fenomenem śmierci.

Skąd taki pomysł? Śmierć dotyczy każdego człowieka – nie da się od niej uciec (chyba że liczymy na rozwój techniki i ziszczenie się idei transhumanistycznych). Jeśli lepiej zrozumiemy jej fenomen, może tym łatwiej będzie się nam z nią oswoić, a prawdopodobnie również lepiej pojąć ideę człowieczeństwa. Oczywiście zagadnienie śmierci nie musi nieść z sobą elementu terapeutycznego (jak niegdyś Ludwig Wittgenstein wypowiedział się o filozofii). Pytać można przecież także z czystej ciekawości poznawczej. Jednak bez stawiania tych zagadnień pod znakiem zapytania niewiele da się osiągnąć w kwestii pogłębiania naszej wiedzy.

Nie chcemy dogmatycznie ograniczać możliwych podejść do tematu. Chętnie wysłuchamy wystąpień dotyczących między innymi: 
• filozoficznych ujęć śmierci,
• jej aspektów psychologicznych i kontekstu socjologicznego,
• kulturowego znaczenia i reprezentacji śmierci (np. w literaturze, sztuce, filmie, muzyce, komiksie),
• zmian w postrzeganiu śmierci na przestrzeni dziejów,
• zmian w postrzeganiu śmierci zależnie od terytorium,
• transhumanistycznych czy posthumanistycznych narracji dotyczących (nie)końca (nie)człowieka,
• śmierci w ujęciu doradztwa filozoficznego,
• śmierci widzianej od strony medycznej (ale tylko w kontekście popularnonaukowym bądź kulturowym – niniejsza konferencja nie jest bowiem konferencją medyczną ani techniczną),
• śmierci nie-ludzkiej, 
• innych, niewymienionych tutaj aspektów powyższego zagadnienia.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• studentów,
• doktorantów, 
• pracowników naukowych,
• osoby spoza środowiska akademickiego.

Terminy:
- przyjmowanie zgłoszeń: do 15 października 2018,
- informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 22 października 2018,
- konferencja: 17–18 listopada 2018 (liczba dni zależeć będzie od liczby zgłoszeń),
- nadsyłanie tekstów: do 18 stycznia 2019,
- publikacja tekstów: najpóźniej we wrześniu 2019.

Zgłoszenia są przyjmowane w następujący sposób: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy [dostępny po linkiem: http://bit.ly/2OSw1YM], przesłać go na adres mailowy Fundacji (fundacjaddkk@gmail.com) i oczekiwać na potwierdzenie jego otrzymania. Do 22 października zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia.

Przewidziany czas wystąpienia to od 15 do 20 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję.

Opłata konferencyjna wynosi 295 zł i obejmuje materiały konferencyjne, catering, obiad (w dniu referatu) oraz publikację w recenzowanej monografii naukowej w wersji elektronicznej (otrzymanie wersji papierowej to koszt 75 zł wraz z przesyłką). 

Monografia będzie dystrybuowana m.in. w Google Books, Google Play, na eBayu i Amazonie, a także w ogólnopolskich księgarniach internetowych (w tym w księgarni PWN). Więcej informacji w tym miejscu: http://www.amorfati-journal.com/dystrybucja/

Ewentualny nocleg każdy uczestnik będzie musiał zapewnić sobie we własnym zakresie (służymy pomocą w tej kwestii). 

Opłaty (po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy dokonywać na konto (z dopiskiem: SMIERC_W_DZIEJACH_2018_Imię_Nazwisko):

Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury"
ul. Lampego 6/8
41-608 Świętochłowice
Numer konta bankowego (PLN): 80 1750 0012 0000 0000 3723 0464
Numer konta bankowego (EURO): 21 1750 0012 0000 0000 3863 4631
Nazwa banku: Raiffeisen Polbank
Kod SWIFT: RCBWPLPW

Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole w formularzu zgłoszeniowym).


Źródło:  https://www.facebook.com/events/1858628304183395/

Aktualizacja:  2018-08-23