Debaty “Płodność i seksualność w chorobach onkologicznych”


MINIONA -

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Zdrowia,
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Nowotwory są chorobami coraz młodszych pacjentów. Jednocześnie wcześnie wykryty nowotwór może być chorobą przewlekłą. W ostatnich latach obserwujemy ogromny postęp w zakresie zabiegowego leczenia nowotworów. Zmniejszyła się inwazyjność zabiegów. To wszystko spowodowało, że oprócz rozmów o przeżyciu, rozmawiamy o jakości życia u pacjentów z nowotworami. Na jakość życia mają istotny wpływ życie seksualne i możliwość reprodukcji. Stąd pomysł aby spotkać się w gronie chirurgów, ginekologów, onkologów, seksuologów i urologów i wymienić się doświadczeniem. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w debacie, dzielenia się swoimi przemyśleniami i wspólnego tworzenia wytycznych w tej nowej dziedzinie.

Ilość miejsc ograniczona

https://www.debaty-zdrowie.pl/plodnosc/


Źródło:  https://www.debaty-zdrowie.pl/plodnosc/

Aktualizacja:  2018-09-07