IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Region w kulturze” 28 września 2018r., Muzeum Regionalne, Bełchatów


MINIONA -

Muzeum Regionalne
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom regionu w dyskursie szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych.
Doktoranci WFH UJD zapraszają przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych i społecznych: historyków, filozofów, językoznawców, literaturoznawców, filologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, psychologów, pracowników instytucji kultury.
W ramach tak sformułowanego tematu REGION w KULTURZE proponujemy podjąć dyskusję nad następującymi problemami:
- „Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest” – rola miejsca zamieszkania w życiu człowieka,
- kultura i region- wzajemne zależności i uwarunkowania,
- religia a kultura,
- toponimia regionu - ujęcia onomastyczne,
- region w piśmiennictwie,
- fascynacja „ojczyzną” w literaturze polskiej i obcej od średniowieczna do współczesności,
- literackie obrazy ojczyzny,
- regionalna publicystyka,- prawo jako tekst kultury,
- prawne aspekty funkcjonowania kultury w jednostkach samorządowych i terytorialnych.
Jedna z sekcji konferencji będzie poświęcona zagadnieniom funkcjonowania instytucji kultury, dlatego zachęcamy gorąco do nadsyłania propozycji wystąpień przez pracowników tychże instytucji, którzy wykonując czynności w tym obrębie, najlepiej znacie bolączki i problemy występujące przy realizacji zadań państwowych w zakresie upowszechniania i organizowania kultury.
Powyższe propozycje nie wyczerpują tematu Konferencji, są jedynie przykładowymi tematami wystąpień.
Planowany czas prezentacji referatu: ok.20 minut. Język konferencji: polski, angielski, rosyjski.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział w wykładach konferencji,
przerwach kawowych. Każdy z uczestników na życzenie otrzymuje zaświadczenie o udziale czynnym lub biernym w Konferencji. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenie prosimy przesyłać drogą mailową na adres: regionwkulturze@poczta.fm do dnia 22.września 2018r.

Formularz zgłoszenia:

https://1drv.ms/w/s!AkvuAaLnIFgXtlTYWfN-rIsMcEdv


Źródło:  https://1drv.ms/w/s!AkvuAaLnIFgXtlTYWfN-rIsMcEdv

Aktualizacja:  2018-09-12 09:39:28