Miejskie inwestycje komunalne w procesie rozwoju. Uwarunkowania i wyzwania


MINIONA -

Ptak Warsaw Expo, hala E, sala konferencyjna nr 6
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Głównym celem konferencji będzie podjęcie rozważań nad uwarunkowaniami oraz efektami miejskich inwestycji komunalnych w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego. Szczegółowy zakres tematyczny konferencji obejmował będzie m.in. problematykę różnych modeli realizacji i finansowania inwestycji w polskich miastach oraz racjonalności miejskich polityk inwestycyjnych w kontekście rzeczywistych potrzeb rozwojowych i możliwości budżetowych samorządów. Konferencji towarzyszył będzie panel dyskusyjny mający na celu identyfikację najważniejszych wyzwań dla miejskich polityk inwestycyjnych w świetle zachodzących obecnie procesów społeczno-gospodarczych.

Konferencja: godz. 11:00-13:00

Panel dyskusyjny: godz. 13:00 - 15:00

Program oraz informacje szczegółowe dostępne na stronie: http://irm.krakow.pl/

Uprzejmie prosimy o przysłanie zgłoszenia na: inwestycje.kippim@irm.krakow.pl oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Targów: https://bisfair.eu/rejestracja-odwiedzajacych-targi/

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt (inwestycje.kippim@irm.krakow.pl).


Źródło:  http:// http://irm.krakow.pl/ oraz https://bisfair.eu/

Aktualizacja:  2018-09-21