Wyzwanie doktorów i doktorantów


MINIONA -

Wrocław

Konferencja posiada charakter interdyscyplinarny, dlatego na konferencji podejmowane są aktualne tematy naukowe ze wszystkich dziedzin, zarówno teoretyczne jak i praktyczne...

 http://4intellect.com/

Nauki: inżynieryjne, społeczno ekonomiczne, przyrodnicze, humanistyczne, zarządzanie, nauki o ziemi, historyczne, polityczne, biologiczne, medycyna i inne......

 


Źródło:  http://4intellect.com/

Aktualizacja:  2018-10-08 14:12:38