Analityczne Wyzwania


MINIONA -

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Celem Konferencji jest integracja ludzi nauki wokół problematyki przetwarzania i analizy danych. Spotkanie to ma tworzyć szeroką platformę współpracy dla pracowników naukowych do wymiany doświadczeń. Patronat nad wydarzeniem objęli prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko, Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH oraz Piotr Komornicki, Prezes Predictive Solutions.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów polskich uczelni i instytutów badawczych. Tematyka konferencji będzie dotyczyła zagadnień związanych z analizą danych w różnych dziedzinach nauk: 

• humanistycznych i społecznych
• ekonomicznych
• biologicznych i naukach o Ziemi
• technicznych
• medycznych
• matematyce, fizyce i chemii


Dla pracowników i doktorantów uczelni i instytutów badawczych udział w konferencji jest nieodpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w Konferencji.

Komitet naukowy konferencji zaproponuje publikacje wybranych referatów w jednym z 3 czasopism naukowych: ASK. Research & Methods, (lista B, 14 punktów MNiSW), Studia Humanistyczne AGH (lista B, 10 punktów MNiSW) , Geology, Geophysics & Environment, lista B, 14 punktów MNiSW). 


Źródło:  http://analitycznewyzwania.pl/

Aktualizacja:  2018-10-26