Technologiczne zakłócenia – wpływ technologii na prawo. Wykład prof. Rogera Brownsworda


MINIONA -

Collegium Iuriducum II, na Wydziale Prawa i Administracji UW
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Prawo bez wątpienia wywiera wpływ na technologię. Obowiązujące przepisy tworzą warunki powstawania oraz korzystania z rezultatów postępu technologicznego. Relacja prawa i technologii nie jest jednak jednostronna, lecz ma charakter wzajemny. Rozwój niesie ze sobą szereg konsekwencji dla funkcjonowania systemów prawnych – wpływa na ocenę adekwatności obowiązujących przepisów, na treść norm prawnych. W wyniku rozwoju technologii powstają również nowe narzędzia normatywne i sposoby wpływania na funkcjonowanie jednostek i całych społeczeństw.

W jaki sposób przebiega ten proces? Czy w obliczu postępu technologicznego powinniśmy zmienić sposób, w jaki myślimy o prawie i jego roli? Jak zagwarantować poszanowanie zasady rządów prawa i praw człowieka w sytuacji, w której postawy i zachowania w coraz większym stopniu regulowane są nie tyle przez normy – prawne, moralne czy religijne – lecz przez technologie, które towarzyszą nam na co dzień?

Na te i inne pytania odpowie prof. Roger Brownsword podczas wykładu 7 listopada. Na spotkanie zaprasza Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Uniwersytet Warszawski.

Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Profesor Roger Brownsword jest autorem ponad 20 książek, w tym między innymi:
- „Rights, Regulation and the Technological Revolution” (Oxford University Press, 2008),
- „Law and the Technologies of the Twenty-First Century” (Cambridge University Press, 2012, wspólnie z Morag Goodwin),
- „The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology” (Oxford University Press, 2017).

W najbliższym czasie ukaże się jego nowa książka „Law, Technology and Society: Re-Imagining the Regulatory Environment”. Prof. Browsnword obecnie jest związany z Uniwersytetem w Bournemouth, będąc jednocześnie Profesorem Honorowym prawa na Uniwersytecie w Sheffield. Jest również redaktorem naczelnym Law, Innovation and Technology oraz członkiem redakcji Modern Law Review; International Journal of Law and Information Technology, Ethical Perspectives (Holandia), oraz Journal of Law and the Biosciences (USA).

------------------
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu SIENNA (Stakeholder-Informed Ethics for New technologies with high socio-ecoNomic and human rights impAct), w którym HFPC prowadzi badania prawne. W ramach projektu poruszane są kwestie etyczne i praw człowieka w trzech obszarach technologii: genomiki człowieka, tzw. ulepszania człowieka (ang. human enhancement) i interakcji człowiek-maszyna (robotyka, sztuczna inteligencja).


Źródło:  https://www.facebook.com/events/644011712660117/

Aktualizacja:  2018-10-31