Więcej potu na ćwiczeniach mniej krwi w boju - szkolenie wojsk w różnych epokach historycznych


MINIONA -

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Szanowni studenci i doktoranci, Studenckie Koło Naukowe Wojskowości Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do przesyłania swoich zgłoszeń na I Ogólnopolską Studencko - Doktorancką Konferencję Naukową "Więcej potu na ćwiczeniach mniej krwi w boju. Szkolenie wojsk od starożytności po współczesność". Chcielibyśmy, aby spotkanie doktorantów i studentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce stało się przyczynkiem do pogłębionej refleksji nad omawianym zagadnieniem, które na pierwszy rzut oka wydaje się dość banalne. Okazuje się jednak, że szkolenie wojska jest niezwykle ważnym aspektem w ramach funkcjonowania wszystkich armii od czasów starożytnych do współczesności. 

Planujemy stworzenie następujących paneli:
- Edukacja wojskowa w starożytności i średniowieczu - spartiata czy średniowieczny rycerz?
- Nowożytna rewolucja w wojskowości, nowe wyzwania i koncepcje w wyszkoleniu?
- Okres napoleoński i XIX w., szkolenie wojsk w obliczu szybkich zmian na polu wojskowości.
- Szkolenie wojsk w okresie wojen światowych - tryumf ilości nad jakością?
- Zimna Wojna - jak prezentowały się wojska państw Układu Warszawskiego i NATO pod względem wyszkolenia?
- Brudne wojny w Afryce i krajach postkolonialnych - "biali doradcy wojskowi" czy "psy wojny"?
- Szkolenie wojskowe wobec wyzwań współczesności.

Wystąpienie nie powinno przekraczać 20 minut. 

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 50 zł. 

Pytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: wiecejpotunacwiczeniach@wp.pl

Na zgłoszenia czekamy do dn. 9 grudnia.

Do zobaczenia w Łodzi!


Źródło:  https://www.facebook.com/events/759320604424703/

Aktualizacja:  2018-11-27 11:42:20