I Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Prawo własności przemysłowej w XXI wieku - teoria i praktyka”


MINIONA -

Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, którzy chcieliby związać
swoją karierę naukową z prawem własności intelektualnej. Spotkanie ma na celu
umożliwić im dyskusję na temat zmieniających się przepisów w zakresie polskiego
i unijnego prawa własności przemysłowej. W części wprowadzającej głos zabiorą
przedstawiciele doktryny oraz praktycy - rzecznicy patentowi oraz eksperci Urzędu
Patentowego RP, którzy ocenią zmiany dokonane w ustawie – Prawo własności przemysłowej oraz regulacjach unijnych, wskażą kierunki dalszych - niezbędnych reform. Poszczególne panele poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym znaków towarowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych oraz rozwiązań technicznych.

Konferencja została objęta patronatem PIRP, UPRP, Rektora UwB,
współpracuje z nami wydawnictwo Beck oraz Wolters Kluwer.

Na zgłoszenia do udziału w Konferencji czekamy do dnia 6 stycznia 2019
r. Abstrakt nieprzekraczający 1500 znaków, 5 słów kluczowych oraz dane
Autora: imię i nazwisko oraz afiliację należy przesłać w pliku docx,
doc lub PDF na adres konfip@uwb.edu.pl. Otrzymanie zgłoszenia zostanie
potwierdzone mailem zwrotnym. Referaty przyjęte na Konferencję zostaną
opublikowane w prasie prawniczej, w czasopismach: Eastern European
Journal of Transnational Relations/Rzecznik Patentowy/Kwartalnik UPRP. Udział czynny i bierny jest bezpłatny, zostanie potwierdzony certyfikatem.

Więcej szczegółów na FB: 

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Internetu UwB
w zakładce wydarzenia: 

https://www.facebook.com/events/498275963987278/

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych prawem własności przemysłowej
oraz jego relacją z innymi dziedzinami!

Wszelkie pytania proszimy kierować na adres  konfip@uwb.edu.pl


Źródło:  https://www.facebook.com/kolonaukowe/ (w zakładce wydarzenia)

Aktualizacja:  2018-12-29