V INTERDYSCYPLINARNA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA DYLEMATÓW BADAWCZYCH


MINIONA -

Centrum Konferencyjne
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

- dziedziny nauk humanistycznych (archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce),

​- dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych(architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika i elektrotechnika,  informatyka techniczna, telekomunikacyjna inżynieria biomedyczna, inżynieria biochemiczna, inżynieria  
lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna,inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).                                                                 

- dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu(nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zdrowiu),

- dziedziny nauk rolniczych (nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria zootechnika i rybactwo),

​​- dziedziny nauk społecznych (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia).         

- dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne,nauki o ziemi i środowisku).     

-dziedziny nauk teologicznych (nauki teologiczne),

- dziedziny nauk sztuki (sztuki filmowe i teatralne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).

​dyscypliny ujęto zgodne z rozporządzaniem MNiSW z dnia 25 września 2018 roku.​

Konferencja ma na celu wygenerowanie luk badawczych oraz dopasowanie narzędzi badawczych do ich rozwiązania w formie zastosowania w przestrzeni biznesowej. Jednym z elementów konferencji będzie modelowanie, jako rozwiązanie do pracy badawczej, rozwojowej. ​
Na konferencji będzie również realizowane CASE STUDY na podstawie, którego zostaną utworzone grupy badawcze biorące udział w projektach pod afiliacją biznesową  Global Innovation Sophia City sp.z o.o. w zależności od preferencji partnerami naukowymi będą Społeczna Akademia Nauk Oddział w Krakowie lub w Prywatnej Wyższej Szkole Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie. Rada Naukowa również będzie uczestniczyła w projekcie naukowym.​W przypadku zakwalifikowania do któregoś z projektów każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie naukowo-biznesowym z opisem jego roli oraz wyniku planowanej realizacji.

Rada Naukowa i biznesowa zostanie na bieżąco uzupełniania.​

Global Innovation Sophia City sp.zo.o.
u. Belliniego 12 lok. 15
03-289 Warszawa
22 299 23 37
22 299 09 74

kontakt: dr Henryk Wojtaszek

gisc.waw@gmail.com, h.wojtaszek@interia.pl


Źródło:  http://www.konferencjamiedzynarodowakatowice.eu

Aktualizacja:  2019-04-24