Bałtycki Kongres Geodezyjny 2016


MINIONA -

Dziedziniec Fahrenheita Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

BKG ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich, badaczy oraz osób związanych z szeroko pojętą geodezją w tym pracowników, pracodawców i studentów. W ramach BKG możliwa będzie wymiana i dzielenie się doświadczeniem oraz wynikami badań w zakresie geomatyki, geodezji, kartografii oraz nauk powiązanych.

Na Bałtycki Konkres Geodezyjny w Gdańsku składają się:

  • obchody 70-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku,
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Geomatyka 2016 w tym seminaria technologiczne, wystawy i panele dyskusyjne.

Materiały Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego obejmować będą streszczenia referatów w języku polskimi i angielskim. Przewiduje się wydanie monografii tematycznych punktowanych według listy MNiSW.

Materiały konferencyjne Geomatyka 2016 obejmować będą recenzowane postery i referaty, które zostaną złożone w formie publikacji elektronicznej do indeksacji w bazach Web of Science i Scopus. Przewiduje się również publikację najlepszych poszerzonych artykułów w czasopismach z listy JCR.


Źródło:  http://www.bkg.geomatyka.eu

Aktualizacja:  2015-11-03