Debata naukowo-biznesowa "PRACA A SPOŁECZEŃSTWO"


MINIONA -

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematem przewodnim dyskusji będą m.in. następujące zagadnienia: Znaczenie pracy dla jednostki ludzkiej, rodziny i dla społeczeństwa, Godność człowieka i dostrzeganie sensu pracy, Problem bezrobocia i jego społeczne konsekwencje, Edukacja dla pracy, człowieka i dla społeczeństwa, Przedsiębiorstwa społeczne, Praca w społeczeństwie informacyjnym. Celem osiągnięcia wysokiego poziomu merytorycznego spotkania niezwykle istotnym jest aby w charakterze gości - ekspertów wzięli udział przedstawiciele zarówno świata nauki, biznesu oraz organizacji społecznych.


Źródło:  http://www.krakow.oip.pl

Aktualizacja:  2013-12-16 00:00:00