ŚW. TOMASZ I ŚW. BONAWENTURA. Dziedzictwo - Aktualność - Inspiracje


MINIONA -

Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Instytut Filozofii Chrześcijańskiej
Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z okazji 740-lecia śmierci
Św. Tomasza z Akwinu i Św. Bonawentury z Bagnoregio

pt.

"Św. Tomasz i Św. Bonawentura
dziedzictwo – aktualność – inspiracje"

Termin:
13-14 listopada 2014 r.
Miejsce:
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, 50-328 Wrocław, pl. Katedralny 1

Gość Specjalny
Wykład przewodni (Keynote Speech):
Prof. Agnieszka Maria Kijewska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Filozofii Chrześcijańskiej PWT zaprasza badaczy z różnych dyscyplin filozoficznych i teologicznych do udziału w ogólnopolskiej konferencji poświęconej twórczości św. Tomasza z Akwinu i św. Bonawentury z Bagnoregio.

Konferencja zakłada wszechstronność badań nad twórczością św. Tomasza i św. Bonawentury w różnych obszarach filozofii i teologii. W ciągu ostatnich dwóch dekad twórczość tomistyczna i bonawenturiańska stała się centralnym punktem odnowionego zainteresowania klasyczną filozofią i teologią. Idea konferencji wpisuje się w renesans badań nad średniowiecznymi mistrzami. Organizatorzy konferencji kierują prośbę do zainteresowanych naukowców o nadsyłanie abstraktów referatów z szerokiego spektrum badań, które mogą zbliżyć się do tematu konferencji zarówno z perspektywy filozoficznej (np. filozofii religii, filozofii Boga, metafizyki, epistemologii, antropologii, etyki, logiki, filozofii prawa, teologii naturalnej, filozofii umysłu, filozofii przyrody, filozofii analitycznej), jak i z perspektywy teologicznej (np. teologii systematycznej, teologii duchowości, teologii moralnej, homiletyki, teologii trynitarnej, chrystologii, eschatologii, soteriologii, antropologii teologicznej, mistyki, angelologii, zagadnień związanych z łaską i predestynacją).

Celem konferencji jest idea wiedzotwórcza oraz propagowanie zrównoważonego podejścia do badań nad myślą tomistyczno-dominikańską i bonawenturiańsko-franciszkańską. Temat konferencji uwzględnia również zgłaszanie referatów poświęconych komentatorom Doktora Anielskiego i Doktora Serafickiego, którzy w sposób  filozoficzny lub teologiczny (w tym mistyczny) inspirowali się myślą bonawenturiańską lub tomistyczną, również w sposób krytyczny. W tym czerpali z ich twórczości w ramach tradycji augustyńskiej, szkotystycznej, ockhamistycznej, z tomizmu transcendentalnego, egzystencjalnego, filozofii Boga, filozofii umysłu, klasycznego rozumienia cnót teologalnych, moralnych, intelektualnych, jak również podejmowali kwestie związane z prawdą, duszą, iluminacją i inne w tym zakresie.

Tytuły referatów (wystąpienia ok. 30 minut) wraz z abstraktami do 1000 słów prosimy nadsyłać na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym lub odrębnym dokumencie w formacie doc(x) albo PDF do dnia 30 września 2014 r. na adres Sekretarza Komitetu Organizacyjnego: goczal@pwt.wroc.pl

O zakwalifikowaniu referatów poinformujemy najpóźniej do 5 października 2014 roku.

Opłata konferencyjna (zawierająca koszt materiałów konferencyjnych, obiadów, uroczystej kolacji, bufet kawowy podczas przerw w konferencji) wynosi 250 złotych. Opłata nie obejmuje zakwaterowania. Opłatę należy uiścić do 15 października 2014 roku po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia wystąpienia. Numer konta PKO BP S.A.: 81 1020  5242  0000  2702  0139  6142. W tytule wpłaty proszę wpisać wyłącznie - udział w konferencji z dopiskiem PWT 001-14 oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika .

Przy wcześniejszych zgłoszeniach (najpóźniej do 30 września 2014 r.) pomagamy w zorganizowaniu zakwaterowania w Hotelu Jan Paweł II (50 metrów od miejsca konferencji) lub Hotel Tumski. W obu hotelach gwarantujemy zakwaterowanie po cenach z upustem dla uczestników konferencji; lub w pokojach hotelowych w WenderEDU Business Center (50 metrów od miejsca konferencji).

Planujemy wydanie w 2015 roku publikacji pokonferencyjnej.

Serdecznie Zapraszamy!


Źródło:  http://www.pwt.wroc.pl

Aktualizacja:  2014-07-02 00:00:00