Znacząca teoria: jaka praktyka po teorii


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Konferencja stawia pytanie o użyteczność tzw. „teorii”, czyli szerokiego zbioru poglądów i narzędzi wywodzonych w humanistyce ostatnich dziesięcioleci z filozofii, psychologii, teorii analizy tekstu, teorii i historii literatury. Przed uczestnikami stawiamy pytanie o praktyczne efekty sytuowania zjawisk w literaturze i kulturze w kontekście oferowanym przez formacje teoretyczne. W międzynarodowym i interdyscyplinarnym gronie pragniemy zastanowić się, czy konteksty teoretyczne wnoszą do studiów literaturo-, kulturo-, filmo-znawczych myśl świeżą i owocną, czy też może teoria narzuca myślenie wąskie, rutynowe i szablonowe. Zagadnieniem towarzyszącym jest tu pytanie o możliwość wzajemnych wpływów zachodzących między tekstem teorii a tekstem literatury (bądź szeroko pojętym tekstem kultury) i następującej w efekcie tych wzajemnych wpływów ewolucji form, które łączyłyby rozmaite praktyki twórcze i pisarskie z wglądem oferowanym przez teorię. Stawiając tezę o końcu okresu wzmożonej dominacji teorii nad samą literaturą, poszukujemy jednocześnie najbardziej owocnych przykładów działania teorii na różnorodne praktyki tekstualne i kulturowe. 


Źródło:  http://www.uni.lodz.pl/strefa/konferencje/konferencje,szczegoly,266

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00