Teatr lalek jako teatr dla dzieci


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Teatr lalek kojarzony jest przede wszystkim z teatrem dla dzieci. Trzeba jednak zauważyć, że nie zawsze tak było, a i współcześnie dostrzec można w jego obrębie nurty skierowane do odbiorcy dorosłego. Dlatego warto postawić pytania dotyczące konsekwencji traktowania odbioru teatru lalkowego jako teatru dla dzieci. Celem Konferencji będzie więc spojrzenie na ten rodzaj teatru jako na miejsce dla widza młodego i najmłodszego. 

Proponowane przez nas zagadnienia: 

- estetyka przedstawień dla młodych widzów; 
- gatunkowe właściwości sztuk dla najmłodszych; 
- problemy repertuaru teatru dla dzieci;
- klasyka literatury na deskach teatru dla dzieci;
- funkcjonowanie scen dla dorosłych w teatrze lalek; 
- dziecko jako odbiorca przedstawień teatralnych;
- gra aktorska dla dzieci;
- sposób myślenia o młodym widzu;
- strategie odbioru przez dziecko dzieła teatralnego;
- działalność teatrów lalek jako miejsce oswajania dziecka ze sztuką;
- terapeutyczna funkcja teatru lalek;
- egzotyka i ludowość w spektaklach dla dzieci;


Źródło:  http://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=2952

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00