II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia.


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:

1. Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji;
2. Regionalne aspekty rozwoju przedsiębiorstw (endogeniczne czynniki rozwoju przedsiębiorstw);
3. Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem XXI wieku;
4. Etyczna przestrzeń w zarządzaniu przedsiębiorstwem - problemy, dylematy, zadania.

 


Źródło:  http://www.kul.pl/art_20528.html

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00