Państwo, gospodarka, społeczeństwo


MINIONA -

Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4

 

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej  X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, która odbędzie się w dniach 13 – 15 czerwca 2010 r. w  salach wykładowych w budynkach kampusu uczelni przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, w Krakowie.


Tegoroczna konferencja obradować będzie w dwunastu sekcjach tematycznych:

 

Prawa człowieka w procesie tworzenia i stosowania prawa

Stosunki międzynarodowe w dobie globalizacji - globalizacja a współczesna gospodarka; - globalizacja a współczesna Europa

Wybrane problemy modernizacji gospodarki i kreowania zmian organizacyjnych

Ewolucja - Rewolucja. Przemiany współczesnej sceny politycznej

Psychologiczne i społeczne aspekty funkcjonowania rodziny

Umysł twórczy, szczęśliwy i moralny: perspektywa psychologii i neuropsychologii pozytywnej

Media w procesie tworzenia rzeczywistości społecznej

Proces uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning) w aspekcie kształtowania kompetencji

Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu

Nauki o bezpieczeństwie wobec wyzwań współczesnego świata

Ulica jako przestrzeń działań artystycznych i architektonicznych

Globalisation in the contemporary world (obrady w języku angielskim)

 


Źródło:  http://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/x-miedzynarodowa-konferencja-naukowa/

Aktualizacja:  0000-00-00 00:00:00